hacamat takvimi ZAMANI KONYA HACAMAT KURSU MERKEZİ HACAMAT KURSU KONYA EBUSADULLAH HACAMAT TAKVİMİ GÜNLERİ UZMAN HACCAM EBUSADULLAH KONYA HACAMAT MERKEZİ KONYA HACAMAT SÜLÜK KURSU HACAMATÇI  UZMAN HACCAM HACAMAT TEDAVİSİ KONYA

Hacamatın Tarihi Gelişimi

   HACAMAT VE TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ

Hacamat tedavisi 5000 yıllık veya  fazla süredir dünya genelinde yaygın bir biçimde

birçok kültürün halk tedavilerinde önemli bir rol oynamıştır.

Tekniklerin belgelendirilmesi en erken eski Mısır’da Mısır papirüsleri üzerinde görülebilir.

Nil Nehri kıyısına kurulmuş Eski Mısır medeniyeti ilk olarak kupayı tedavi amacıyla düzenli olarak kullananlardır.

Milattan önce 1550 yıllarında yazılmış.19.yüzyılda keşfedilen ve en eski tıp metinleri olan Eber papirüslerinde vücuttan kirli kanı ve yabancı maddeleri uzaklaştırmak için kan akıtılarak yapılan hacamat tasvirleri bulunmaktadır.

Bu kadim sanat Eski Mısırlılardan Yunanlılara ve Romalılara taşındı; modern tıbbın babası Hipokrat 2 tür hacamat’dan bahseder; kuru hacamat ve yaş hacamat. Hacamat hakkında yazılı kanıtlar Galen’in yazıtlarında da görülebilir.

18. ve 19. yüzyıllarda hacamat tedavisinin kullanılması Amerika Birleşik Devletlerinde ve batı dünyasında yaygın hale geldi. Hatta gazete sahipleri hacamat uygulaması hakkında geniş talimatnameler yayınlıyorlardı.
1860 sonlarında birçok hastalığın tedavisinde hacamat tedavisi uygulamak üzere Avrupalı ve Amerikalı doktorlar ve cerrahlar hacamat için işe alınıyorlardı. 18. ve 19.yüzyıllarda ingiliz halkı ilkbahar ve sonbahar aylarında hastanelere hacamat olmak için gidiyorlardı.
İngiltere’de her 3 kişiden biri  Amerika’da ise toplumun %35′inden fazlası bu tip alternatif tedavileri tercih ediyorlar.
ABD deki tıp fakültelerinin %60′ında Tamamlayıcı tıbbın bir parçası olarak hacamat eğitimi vermeye başlandı.

Ayrıca Birleşik krallık’ta ve ingiltere’de birçok kurs düzenleniyor.

Hacamat modern tıbbın dünyada en saygın iki merkezi olan Harvard tıp fakültesi ve John Hopkins Tıp merkezinde uygulanmaktadır.
Ülkemizde ise hacamat hem geleneksel tıp olarak halk arasında yapılmaya devam edildİ.

hem müslüman cemaatler sünnet olduğu için bu tedaviye sahip çıkarak yapmaya devam etti.

Bugün ise artık hacamat tedavisi ülkemizde birçok kişi tarafından yaptırılıyor Hacamatı 

tanıyıp ilgi duyanların sayısı hızla artmaktadır konya hacamat kursu ebusadullah ile..

Konya Hacamat Ebusadullah © 2008 2018